Kodeks Pracy

Główny akt prawny stanowiący zbiór przepisów regulujących prawa i obowiązki objęte stosunkiem pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników, bez względu na podstawę prawną ich zatrudnienia oraz pracodawców.

Ten wpis został opublikowany w . Zakładka permalink .