Pracodawca

Jest to osoba prawna, fizyczna albo instytucja organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zatrudnia pracowników.