Pracownik

Jest to osoba fizyczna zatrudniona na umowę o pracę, wykonująca wcześniej opisane obowiązki związane z miejscem pracy, na którym została zatrudniona.