27 marca 2020

Audyt BHP i PPOŻ.

Oferujemy Państwu wykonanie Audytu BHP i PPOŻ, który ma na celu sprawdzenie czy spełnione są minimalne wymogi Polskiego Prawa w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz PPOŻ.

Rozwiązanie takie pozwala na szybkie wskazanie podstawowych niezgodności i obszarów, gdzie należy sprecyzować dalsze działania kontrolne oraz zastosować w pierwszej kolejności akcje naprawcze.

Audyty realizowane przez naszą firmę składają się z trzech etapów:

Etap pierwszy

  1. Zapoznanie z Zakładem – przegląd organizacji i warunków pracy (spełnienie minimalnych wymogów technicznych między innymi takich jak wizualny stan infrastruktury budowlanej, organizacja komunikacji wewnątrzzakładowej – ruch kołowy, ruch pieszy, stan zabezpieczenia maszyn i urządzeń, ochrona przeciwpożarowa – audyt ppoż – drogi ewakuacyjne, podręczny sprzęt gaśniczy itp.).
  2. Wyrywkowa obserwacja procesu pracy na poszczególnych stanowiskach – stwierdzenie czy pracownicy respektują przepisy o ochronie zdrowia i życia w trakcie wykonywania czynności służbowych.
  3. Przegląd dokumentacji związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy – dokumentacja budowlana obiektu, dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urządzeń, akta osobowe pracowników – sprawdzenie terminowości szkoleń bhp, badań lekarskich itp.

Etap drugi

  1. Opracowanie podsumowania wizyty – raportu z przeprowadzonych działań wraz ze wskazaniem obszarów, gdzie wymogi bhp nie są spełnione.
  2. Przekazanie raportu zleceniodawcy.

Etap trzeci

  1. Podsumowanie audytu – przedstawienie do zapoznania się raportu zbiorczego, ze wskazaniem głównych obszarów, gdzie w pierwszej kolejności konieczne są akcje naprawcze.
  2. Spotkanie z klientem w celu omówienia raportu zbiorczego.

Skip to content