26 marca 2020

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwopożarowej

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej są realizowane na indywidualne zamówienia, mają charakter zamknięty i są realizowane indywidualnie dla każdego zamawiającego. Pozwala to na całkowite dopasowanie tematyki szkolenia jego terminu i miejsca w uzgodnieniu z zamawiającym.

Szkolenia realizowane są przez osoby posiadające długoletnią praktykę zawodową oraz przygotowanie pedagogiczne.

Oferujemy następujące szkolenia:

  • Szkolenia teoretyczne – w formie wykładów, które realizowane są przy pomocy nowoczesnych technik przekazu (filmy instruktażowe, prezentacje multimedialne, itp.),
  • Szkolenia praktyczne – w formie pokazu obsługi sprzętu gaśniczego z możliwością poszerzenia szkolenia o praktyczne użycie podręcznego sprzętu gaśniczego.
  • Szkolenia dla nieetatowych zakładowych służb ratowniczych realizowane jako połączenie szkolenia teoretycznego (z uwzględnieniem pierwszej pomocy przedmedycznej)  i szkolenia praktycznego z uwzględnieniem ewakuacji poszkodowanych i użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego.
  • Próbne alarmy oraz sprawdzenie warunków ewakuacji z opcją zadymiania pomieszczeń przy użyciu wyspecjalizowanego i przeznaczonego do tego sprzętu w połączeniu z efektami dźwiękowymi i wizualnymi zwiększającymi realizm ćwiczeń.
  • Szkolenie osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w zakresie zwalczania pożarów, ewakuacji ludzi oraz alarmowania służb ratowniczych – zgodnie z Art. 2091. § 1. pracodawca Jest to osoba prawna, fizyczna albo instytucja organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zatrudnia pracowników. jest obowiązany:
    • zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
    • wyznaczyć pracowników do: udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia

Skip to content