26 marca 2020

Szkolenia ATEX

Szkolenie z zakresu dyrektywy ATEX realizowane są na indywidualne zamówienia z uwzględnieniem charakterystyki zagrożeń zamawiającego. Szkolenia mają charakter zamknięty i są realizowane indywidualnie dla każdego zamawiającego. Pozwala to na całkowite dopasowanie tematyki szkolenia jego terminu i miejsca w uzgodnieniu z zamawiającym.

Szkolenia adresowane są do:

 •  kadry zarządzającej przedsiębiorstwem w którym istnieje zagrożenie wybuchem
 •  kadry inżynieryjnej przedsiębiorstwa w którym istnieje zagrożenie wybuchem
 •  kadry odpowiedzialnej za bezpieczeństwo przedsiębiorstwa w którym istnieje zagrożenie wybuchem
 • kadry pracująca w strefach zagrożonych wybuchem

Tematyka szkolenia obejmuje najważniejsze zagadnienia wynikające z dyrektywy ATEX oraz krajowych aktów prawnych.

Osoby szkolone zostają zapoznane między innymi z poniższymi tematami:

 •  Obowiązujące przepisy – źródła prawa i normy techniczne w tym
 •  Podstawowe zasady ochrony przeciwwybuchowej
 •  Atmosfera wybuchowa;
 • Strefy zagrożone wybuchem i ich klasyfikacja;
 • Zabezpieczenia urządzeń;
 • Grupy wybuchowości i klasy temperaturowe;
 • Instalacja i ich eksploatacja;
 •  Strefy pyłowe.
 •  Rodzaje ochrony urządzeń
 • Znakowanie urządzeń Ex
 • Eksploatacja Urządzeń Ex
 • Pomieszczenia i przestrzenie zewnętrzne zagrożone wybuchem;
 • Rodzaje budowy przeciwwybuchowej;
 • Dobór, instalowanie i eksploatacja urządzeń i systemów ochronnych;
 • Klasyfikacja, określanie zasięgu oraz oznakowanie stref zagrożonych wybuchem.
 • Bezpieczne postępowanie i eksploatacja urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem.

Szkolenie prowadzone jest przez specjalistę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym

Każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia

Skip to content