10 marca 2021

Wymagania PIP dla maszyn i urządzeń technicznych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest:
• wskazanie i omówienie obowiązków i odpowiedzialności prawnej ciążącej na użytkownikach maszyn nowych i starych, wynikających z przepisów aktualnie obowiązujących,
• udzielenie odpowiedzi na pytania najbardziej nurtujące obecnie użytkowników i producentów maszyn w zakresie oceny zgodności i spełniania wymagań bezpieczeństwa.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie to adresujemy do:
• użytkownicy maszyn,
• pracodawcy,
• dozór techniczny,
• służby utrzymania ruchu,
• służby BHP,
• SIP,
• wszystkich osoby odpowiedzialnych za stan urządzeń w zakładzie pracy.

Program szkolenia

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Koncepcja bezpieczeństwa maszyn w UE i w Polsce:
  • wymagania dla maszyn nowych – wymagania zasadnicze (dyrektywa 2006/42/WE),
  • wymagania dla maszyn użytkowanych – wymagania minimalne (dyrektywa 2009/104/WE).
 2. System oceny zgodności maszyn i innych urządzeń technicznych – podstawy prawne, zakres stosowania:
  • ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności,
  • ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.
 3. Rola norm technicznych w procesie oceny zgodności maszyn i przy dostosowaniu maszyn do wymagań minimalnych:
  • struktura norm I ich ważność,
  • normy typu A,B,C.
 4. Obowiązki pracodawcy przy wyposażaniu stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne.
 5. Kontrole maszyn dokonywane przez użytkownika (podstawy prawne, rodzaje kontroli i ich zakres, częstotliwość kontroli, wymagania kwalifikacyjne osób dokonujących kontroli, dokumentowanie kontroli, listy kontrolne – przykłady).
 6. Dokumentacja maszyny wczoraj i dziś:
  • dokumentacja techniczno – ruchowa (DTR),
  • instrukcja obsługi wg. Dyrektywy 2006/42/WE (zawartość, wymagania PN-EN ISO 12100),
  • deklaracja techniczna maszyny,
  • dokumentacja maszyny nieukończonej.
 7. Ocena zgodności maszyn:
  • wymagania dyrektywy 2006/42/WE,
  • przebieg oceny ryzyka wg PN EN ISO 12100.
 8. Modernizacja maszyn:
  • wymagania prawne.
 9. Eliminacja i ograniczanie zagrożeń mechanicznych:
  • formy zagrożeń mechanicznych,
  • triada bezpieczeństwa (konstrukcja wewnętrzna bezpieczna, techniczne środki ochronne),
  • ochrona przez oddalenie,
  • ograniczenie siły i energii oraz ograniczenie prędkości,
  • podstawowe techniczne środki ochronne (osłony – środki odgradzające i inne urządzenia ochronne – środki nieodgradzające),
  • dodatkowe środki ochronne.
 10. Państwowa Inspekcja Pracy jako organ nadzoru rynku:
  • rodzaje i zakres kontroli,
  • postępowanie kontrolne,
  • środki prawne w przypadku stwierdzenia niezgodności,
  • sankcje karne.
 11. Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z 13.04.2016 r.:
  • obowiązki podmiotów gospodarczych,
  • administracyjne kary pieniężne.

Założenia organizacyjne

Miejsce realizacji szkolenia: szkolenie w formie zdalnej

Czas trwania szkolenia: 8 h lekcyjnych Cena: 899 zł /os.

Cena szkolenia obejmuje:

 • przeprowadzenie szkolenia zgodnie z przyjętym programem, w oparciu o sprawdzonych wykładowców, materiały i pomoce dydaktyczne,
 • sporządzenie dokumentacji szkoleniowej,
 • wydanie zaświadczeń po zakończonym szkoleniu.

Wykładowca:

Absolwent Wydziału Mechanicznego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, w latach 1989 – 1992 pracownik naukowy ART, od 1992 roku zatrudniony w Państwowej Inspekcji Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie, obecnie na stanowisku nadinspektora. Od samego początku funkcjonowania nadzoru rynku w Polsce prowadzi i koordynuje w OIP Olsztyn tematy kontrolne z zakresu spełniania wymagań zasadniczych dla maszyn i innych urządzeń technicznych oraz środków ochrony indywidualnej. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. Autor szeregu ulotek i broszur dotyczących bezpieczeństwa budowy i użytkowania maszyn, wydanych nakładem Państwowej Inspekcji Pracy. Jego publikacje można również znaleźć w czasopismach branżowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania ruchu.

Usług naszych nie traktujemy schematycznie i szablonowo, lecz każdorazowo podchodzimy do nich w sposób indywidualny. Gwarantujemy wykonania szkolenia z najwyższą starannością i pełnym zaangażowaniem.

Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.

Zainteresowane tą formą szkolenia osoby, firmy i instytucje prosimy o kontakt.

Osoba odpowiedzialna za szkolenie:

Magdalena Perz

  + 48 881 234 273
 

Skip to content