27 marca 2020

Audyt

Audyt jest narzędziem zarządzania obejmującym systematyczną, udokumentowaną, okresową i obiektywną ocenę efektów działalności organizacji, systemu zarządzania i procesów, w celu ułatwienia kontroli zarządczej oraz oceny zgodności z przepisami prawa, normami lub przepisami wewnętrznymi organizacji (polityki, procedury).

Audyt jest przeprowadzany przez niezależnych ekspertów (wewnętrznych lub zewnętrznych).

Celem audytu jest usprawnienie działania organizacji w danym obszarze.

Wraz ze swoimi partnerami oferujemy Państwu przeprowadzenie szerokiego zakresu audytów.
W naszym zespole znajdują się audytorzy następujących systemów:

  • ISO 9001 (System Zarządzania Jakością)
  • ISO 14001/EMAS (System Zarządzania Środowiskowego)
  • ISO 18001/OHSAS 18001 (System Zarządzania BHP)
  • ISO 50001 (System Zarządzania Energią)
  • ISO/IEC 17025 (Zarządzanie kompetencjami w laboratorium)
  • ISO 27001 (System zarządzania bezpieczeństwem informacji)
  • ISO 22000:2005 (System zarządzania bezpieczeństwem żywności)
  • HACCP (Analiza ryzyka i punktów krytycznych)

Realizujemy zarówno wdrożenia powyższych systemów jak również zapewniamy ich prawidłowe funkcjonowanie.
Reprezentujemy organizację przed jednostką certyfikacyjną na każdym etapie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat wybranych audytów.

Skip to content