1 marca 2017

Szkolenia

Organizujemy i realizujemy szkolenia w zakresie:

Szkolenia BHP:


Szkolenia dla obsługujących zagęszczarki i ubijaki wibracyjne


Szkolenia dla operatorów pilarek mechanicznych


Szkolenia dla operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym:

  • szkolenia dla kierowców/operatorów wszystkich typów wózków jezdniowych z napędem silnikowym
  • szkolenia w zakresie bezpiecznej obsługi-wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia

Szkolenia interpersonalne:


Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Szkolenia ppoż.:

  • szkolenia teoretyczne
  • szkolenia praktyczne z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego

ATEX:

  • szkolenie z zakresu dyrektywy ATEX realizowane są na indywidualne zamówienia z uwzględnieniem charakterystyki zagrożeń zamawiającego. Szkolenia mają charakter zamknięty i są realizowane indywidualnie dla każdego zamawiającego. Pozwala to na całkowite dopasowanie tematyki szkolenia jego terminu i miejsca w uzgodnieniu z zamawiającym.

Szkolenia z I pomocy przedmedycznej

  • szkolenia realizowane są w formie wykładu z użyciem technik multimedialnych oraz w formie zajęć praktycznych

Każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.