26 marca 2020

Szkolenia

Organizujemy i realizujemy szkolenia w zakresie:

Szkolenia BHP:


Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Szkolenia ppoż.:

  • szkolenia teoretyczne
  • szkolenia praktyczne z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego

ATEX:

  • szkolenie z zakresu dyrektywy ATEX realizowane są na indywidualne zamówienia z uwzględnieniem charakterystyki zagrożeń zamawiającego. Szkolenia mają charakter zamknięty i są realizowane indywidualnie dla każdego zamawiającego. Pozwala to na całkowite dopasowanie tematyki szkolenia jego terminu i miejsca w uzgodnieniu z zamawiającym.

Szkolenia z I pomocy przedmedycznej

  • szkolenia realizowane są w formie wykładu z użyciem technik multimedialnych oraz w formie zajęć praktycznych

Wymagania PIP dla maszyn i urządzeń technicznych


Szkolenie i egzamin kwalifikacyjny dla osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych


Szkolenia dla obsługujących zagęszczarki i ubijaki wibracyjne


Szkolenia dla operatorów pilarek mechanicznych


Każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Skip to content