26 marca 2020

Coaching czyli zarządzanie przez relacje

Cele szkolenia:

 • Poznanie techniki coachingu
 • Poznanie jak można wykorzystać coaching  w zarządzaniu zespołem
 • Odkrycie siły coachingu dla budowania własnego autorytetu lidera
 • Poznanie technik coachingu  i możliwości ich wykorzystania dla budowania relacji wspierających funkcjonowanie firmy

Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział:

 • Na czym polega  technika coachingu
 • Pozna metody coachingowego zarządzania ludźmi i zespołami
 • Jak budować własną wiarygodność i autorytet w zespole
 • Jak motywować i wyznaczać cele

Po szkoleniu uczestnik będzie umiał:

 • Budować relację pracowniczą opartą na zrozumieniu i zaangażowaniu
 • Stosować narzędzia coachingu w taki sposób by budować  efektywnie pracujący zespół
 • Wspierać zespół w efektywnym rozwiązywaniu problemów
 • Udzielać pracownikowi motywującej informacji zwrotnej

Po szkoleniu uczestnik będzie świadomy, że:

 • Współczesny biznes  to przede wszystkim umiejętność budowania i utrzymania relacji
 • Istnieje ciągła potrzeba doskonalenia umiejętności skutecznej komunikacji
 • Jaka jest siła i jakie są możliwości  w dobrze zarządzanym zespole
 • Możliwości rozwojowych coachingu dla pracownika i firmy

Kluczowe zagadnienia:

 • Czym jest coaching w odniesieniu do innych oddziaływań wspierających cele i rozwój firmy i pracownika
 • Rodzaje coachingu
 • Metodologia coachingu – modele
 • Narzędzia coachingowe
 • Typy rozmów coachingowych
 • Techniki zadawania pytań
 • Techniki wyznaczania celów
 • Techniki motywowania i udzielania informacji zwrotnej

Skip to content