26 marca 2020

Resilience – wzmacnianie odporności psychicznej w profilaktyce stresu i wypalenia zawodowego

Cele szkolenia:

 • Uświadomienie sobie czym są emocje i jak reagujemy w stresie
 • Zrozumienie skąd się bierze stres oraz jakie mamy wewnętrzne źródła napięć
 • Odkrycie  osobistych zasobów siły i odporności psychicznej
 • Poznanie  technik radzenia sobie ze stresem i dopasowanie ich do własnych potrzeb

Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział:

 • Czym jest zjawisko stresu
 • Jak człowiek funkcjonuje pod wpływem silnych emocji
 • Czym jest mechanizm psychiczny resilience
 • Jak budować odporność psychiczną

Po szkoleniu uczestnik będzie umiał:

 • Rozpoznać sytuację stresową i przyjąć właściwą postawę
 • Radzić sobie z silnymi emocjami
 • Korzystać ze swoich zasobów, czując się silniejszą osobą
 • Radzić sobie w sytuacjach doraźnych
 • Przyjąć postawę spójną z cenionymi wartościami i skutecznie eliminować stres permanentny

Po szkoleniu uczestnik będzie świadomy, że:

 • Stres oddziaływuje  bezpośrednio na emocje – może je wzmacniać lub osłabiać
 • W każdej sytuacji każdy ma wybór – należy podejmować decyzję zgodnie ze sobą
 • Stres żywi się lękiem – należy być jak najlepiej przygotowanym na różne sytuacje
 • Każda sytuacja jest nowym doświadczeniem, nauką z której można czerpać siłę

Kluczowe zagadnienia:

 • Mechanizm psychiczny resilience
 • Emocje a funkcjonowanie w życiu zawodowym
 • Czynniki stresogenne i źródła napięć w środowisku pracy
 • Poczucie własnej wartości a podatność na stres
 • Techniki radzenia sobie ze stresem
 • Rola psychoprofilaktyki  w budowaniu odporności na stres

Skip to content