26 marca 2020

Szkolenia dla operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Prowadzimy szkolenia dla kierowców/operatorów wszystkich typów wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

 Prowadzone przez nas szkolenia dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym są ważne i honorowane w całej Unii Europejskiej!

Posiadany Certyfikat oraz zatwierdzone przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach nadzorowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki programy nauczania:

  • 1441/IX/2007,
  • B/17/IX/2007,
  • U/17/IX/2007

Pozwalają nam na szkolenie kierowców wózków:

  • naładownych
  • podnośnikowych,
  • unoszących,
  • ciągnikowych,
  • specjalnych

oraz szkolenia w zakresie bezpiecznej obsługi-wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

Ponadto organizujemy  szkolenia “Kierowca wózków jezdniowych unoszących  z  napędem elektrycznym (sterowanych z poziomu roboczego)”. Szkolenie to adresowane jest dla osób nie potrzebujących pełnych uprawnień dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowych, którzy mają wykorzystywać w swoim miejscu pracy jedynie wózki unoszące (markety, magazyny, hurtownie itp.).

Dz.U. 2003 nr 65 poz. 603 – 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Dz.U. 2002 nr 70 poz. 650 – 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.

Skip to content