11 lutego 2021

Szkolenie dla członków komisji BHP

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przypomnienie i uzupełnienie odbiorcom szkolenia wiadomości z wybranymi zagadnieniami prawa i bezpieczeństwa pracy oraz metodami prowadzenia kontroli warunków pracy w ramach posiadanych uprawnień.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie dedykowane jest do członków Komisji BHP, Zakładowych i Wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy, pracowników Służby BHP i osób wykonujących zadania tej Służby, oraz innych zainteresowanych tą tematyką.

Program szkolenia

 1. Podstawy prawne działania Komisji BHP,
 2. Skład, tryb powoływania oraz okres funkcjonowania członków komisji BHP,
 3. Zasady oraz wytyczne działania i kontroli Komisji BHP,
 4. Działania prewencyjne Komisji BHP,
 5. Współdziałanie pracodawcy z komisją dla efektywniejszego działania komisji,
 6. Ocena wyposażenia technicznego stanowisk pracy pod kątem zagrożeń wypadkowych, zawodowych i ryzyka zawodowego,
 7. Przeglądy warunków pracy, oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy realizowanych przez komisję BHP – formy i metody,
 8. Zastosowanie metody TOL ( przyczyny techniczne , organizacyjne , ludzkie ) do oceny stanu bhp,
 9. Zagadnienia odpowiedzialności prawnej za stan bhp osób kierujących pracownikami.

Założenia organizacyjne

Termin szkolenia: 18 marca 2021 r.

Miejsce realizacji szkolenia: szkolenie w formie zdalnej

Czas trwania szkolenia: 8 h lekcyjnych Cena: 470 zł /os.

Cena szkolenia obejmuje:

 • przeprowadzenie szkolenia zgodnie z przyjętym programem, w oparciu o sprawdzonych wykładowców, materiały i pomoce dydaktyczne,
 • sporządzenie dokumentacji szkoleniowej,
 • wydanie zaświadczeń po zakończonym szkoleniu.

Wykładowca:

Mgr prawa, specjalista, praktyk i ekspert specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa technicznego z dużym doświadczeniem zawodowym. Absolwent wyższej uczelni na kierunku prawa, posiadający 10-tni staż pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Obecnie wspólnik w kancelarii adwokackiej. Ponadto czynny szkoleniowiec, prowadzący ok. 300 godzin szkoleń rocznie w tym gł. z zakresu szeroko rozumianej tematyki prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkoli dla największych firm w kraju, tj.: Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., KGHM S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Grupy Żywiec S.A., Tauron Polska Energia S.A. i inne.

Usług naszych nie traktujemy schematycznie i szablonowo, lecz każdorazowo podchodzimy do nich w sposób indywidualny. Gwarantujemy wykonania szkolenia z najwyższą starannością i pełnym zaangażowaniem.

Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.

Zainteresowane tą formą szkolenia osoby, firmy i instytucje prosimy o kontakt.

Osoba odpowiedzialna za szkolenie:

Magdalena Perz

  + 48 881 234 273
 

Skip to content