26 marca 2020

Wzmacnianie efektywności pracy – zarządzanie czasem, komunikacja interpersonalna

Cele szkolenia:

 • Zwiększenie efektywności pracy
 • Zracjonalizowanie czasu pracy
 • Nabycie umiejętności określania priorytetów i realizowania ich
 • Skuteczne komunikowanie się w zespole zadaniowym

Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział:

 • Jak efektywnie wykorzystać czas
 • Jak planować pracę
 • Jakie są przyczyny zakłócające pracę
 • Jak skutecznie komunikować się pod presją czasu i zlecanych zadań

Po szkoleniu uczestnik będzie umiał:

 • Efektywniej wykorzystać czas pracy
 • Jasno komunikować się w zespołach
 • Radzić sobie w trudnych sytuacjach spiętrzenia zadań
 • Przeciwdziałać

Po szkoleniu uczestnik będzie świadomy, że:

 • Efektywność zależy od poszczególnych osób oraz współpracy wszystkich w zespole
 • Dobre planowanie leży u podstaw sukcesu
 • Błędy w komunikacji utrudniają osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja wymaga uważności i empatii

Kluczowe zagadnienia:

 • Czynniki mające wpływ na efektywność pracy
 • Techniki planowania i zarządzania czasem
 • Ustalanie priorytetów
 • Komunikacja interpersonalna i jej wpływ na budowanie relacji w pracy
 • Aktywne słuchanie i udzielanie informacji zwrotnej dla wspierania zaangażowania i motywacji
  do współpracy

Skip to content