Gęstość obciążenia ogniowego

Jest to energia cieplna, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych (składowanych, wytwarzanych, przerabianych lub transportowanych w sposób ciągły) znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku przypadająca na jednostkę   powierzchni tego obiektu, strefy pożarowej lub składowiska.  Jednostką miary tej wielkości fizycznej jest MJ/m2.

« Back to Glossary Index
Skip to content