Hałas

Jest to pojęcie sugestywne zależne od wrażliwości danej osoby, które określa niekorzystne działanie dźwięków o nadmiernym natężeniu w określonym miejscu i czasie. Jest to najczęściej występujący czynnik szkodliwy. Źródłem hałasu mogą być intensywne dźwięki oraz wszelkie niepożądane dźwięki stanowiące tło akustyczne uciążliwe z powodu długotrwałości takie jak stały ciągły odgłos pracujących maszyn i urządzeń. Rozróżniamy hałas słyszalny w zakresie od 16Hz do 16000Hz oraz hałas niesłyszalny w zakresie od 2Hz do 50Hz czyli hałas infradźwiękowy i w zakresie od 10000Hz do 100000Hz czyli hałas ultradźwiękowy.

« Back to Glossary Index
Skip to content