Pożar

Jest niekontrolowanym procesem palenia się, występującym w miejscu do tego nie przeznaczonym, rozprzestrzeniającym się w sposób niekontrolowany, powodującym zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt oraz straty materialne. Do cech charakterystycznych pożaru zaliczyć możemy: możliwość występowania wysokiej temperatury, wysokie promieniowanie cieplne, wydzielanie się dużych ilości produktów spalania, niekontrolowane rozprzestrzenianie się ognia.

« Back to Glossary Index
Skip to content