Produkty spalania

Produktami spalania nazywamy pary, gazy i ciała stałe powstałe w wyniku procesów spalania. W warunkach pożarowych produkty spalania o różnych stanach skupienia współdziałają ze sobą w obszarze spalania i przenoszenia się ciepła. Wydzielanie się produktów spalania podczas pożaru stanowi niebezpieczeństwo ze względu na: ograniczenie widoczności, utrudnienie oddychania spowodowane ich działaniem toksycznym oraz występującym niedoborem tlenu, działanie termiczne – wysoka temperatura. Produkty spalania dzielą się na produkty całkowitego spalania i produkty niecałkowitego spalania.

« Back to Glossary Index
Skip to content