Szkolenie okresowe

Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja oraz ugruntowanie wiedzy i umiejętności pracowników w zakresie bhp a także zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie okresowe może być przeprowadzone w formie seminarium, kursu i samokształcenia kierowanego. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych może być jedynie zrealizowane w formie instruktażu! Szkolenie okresowe powinno zostać zakończone egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników szkolenia wiadomości objętych paragramem szkolenia oraz umiejętności wykonywania i/lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

« Back to Glossary Index
Skip to content