Transport ręczny

To każdy rodzaj transportu lub podtrzymywania przedmiotów, materiałów lub ładunków przez jednego lub więcej pracowników. W skład transportu ręcznego wchodzi także ich przemieszczanie poprzez unoszenie, pchanie, układanie, podnoszenie, przenoszenie, ciągnięcie, przesuwanie, przetaczanie lub też przewożenie. Transport ręczny dzieli się na transport ręczny bezpośredni, transport ręczny przy użyciu sprzętu pomocniczego i narzędzi pomocniczych i transport zmechanizowany o napędzie ręcznym.

« Back to Glossary Index
Skip to content