Wypadek w drodze do/lub z pracy

Za wypadek w drodze do/lub z pracy uważa się zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia, jeśli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Nie uważa się za przerwanie drogi jeśli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza. Za drogę do/lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do/lub z pracy również drogę do miejsca lub z miejsca: – innego zatrudnienia, – zwykłego wykonywania funkcji lub zadań społecznych, – zwykłego spożywania posiłków, – odbywania nauki lub studiów.

« Back to Glossary Index
Skip to content