10 marca 2021

Prawidłowe postępowanie prewencyjne i powypadkowe w firmie

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności związanych z postępowaniem powypadkowym. Poznanie zasad ustalenia okoliczności oraz przyczyn wypadku, a także zapobiegania najczęstszym błędom powstałym podczas sporządzania dokumentacji wypadkowej.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie to adresujemy do:
• pracodawców i kadry kierowniczej,
• pracowników służb bhp,
• osoby zarządzające systemami zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Program szkolenia

 1. Wypadek przy pracy– podstawy prawne,
 2. Rodzaje wypadków wypadku,
 3. Metody badania wypadków przy pracy,
 4. Postępowania powypadkowe – pracodawca – zespół powypadkowy,
 5. Dokumentacja powypadkowa,
 6. Najczęstsze błędy w sporządzonej dokumentacji,
 7. Analiza wypadków i postępowań powypadkowych – ćwiczenia,
 8. Analiza wypadkowości dla potrzeb prewencji – ćwiczenia,
 9. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy,
 10. Orzecznictwo w zakresie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy,
 11. Sprawdzone sposoby zmniejszenia liczby wypadków w zakładzie.

Założenia organizacyjne

Termin szkolenia: 22 kwietnia 2021 r.

Miejsce realizacji szkolenia: szkolenie w formie zdalnej

Czas trwania szkolenia: 8 h lekcyjnych

Cena: 395 zł /os.

Cena szkolenia obejmuje:

 • przeprowadzenie szkolenia zgodnie z przyjętym programem, w oparciu o sprawdzonych wykładowców, materiały i pomoce dydaktyczne,
 • sporządzenie dokumentacji szkoleniowej,
 • wydanie zaświadczeń po zakończonym szkoleniu.

Wykładowca:

Praktyk z obszaru zapewniania bezpiecznych warunków pracy, absolwent studiów podyplomowych z zakresu BHP w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Posiadacz certyfikatu kompetencji eksperta i specjalisty bhp oraz wykładowcy problematyki prawnej ochrony pracy. Do jego głównych zainteresowań należy wypadkowość i procedury z nią związane oraz edukacja w zakresie bezpieczeństwa pracy. Jest autorem wielu publikacji dotyczących profilaktyki wypadkowej i dochodzeń powypadkowych. Dydaktyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy ze studentami i kandydatami do zawodu specjalisty BHP.

Usług naszych nie traktujemy schematycznie i szablonowo, lecz każdorazowo podchodzimy do nich w sposób indywidualny. Gwarantujemy wykonania szkolenia z najwyższą starannością i pełnym zaangażowaniem.

Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.

Zainteresowane tą formą szkolenia osoby, firmy i instytucje prosimy o kontakt.

Osoba odpowiedzialna za szkolenie:

Magdalena Perz

  + 48 881 234 273
 

Skip to content