Ergonomia koncepcyjna

Określenie ergonomia wywodzi się z języka greckiego gdzie érgon (gr. εργον) oznacza pracę, a nómos (gr. νομοσ) prawa naturalne. Ergonomia koncepcyjna zajmuje się projektowaniem narzędzi, maszyn, urządzeń a nawet całych obiektów przemysłowych tak ażeby spełniały one podstawowe wymagania ergonomii.

« Back to Glossary Index
Skip to content