Ergonomia korekcyjna

Określenie ergonomia wywodzi się z języka greckiego gdzie érgon (gr. εργον) oznacza pracę, a nómos (gr. νομοσ) prawa naturalne. Ergonomia korekcyjna zajmuje się analizą już stworzonych i istniejących stanowisk pracy pod kątem ich dostosowania do psychofizycznych możliwości pracowników. Zatem zadaniem ergonomii korekcyjnej po analizie stanowisk pracy będzie także sformułowanie zaleceń, których głównym celem będzie polepszenie warunków pracy, zmniejszenie istniejących niekorzystnych obciążeń oraz poprawa wydajności i jakości pracy.

« Back to Glossary Index
Skip to content