NDN – Najwyższe Dopuszczalne Natężenie

Jest to Najwyższe Dopuszczalne Natężenie fizycznego czynnika szkodliwego dla zdrowia – ustalone jako wartość średnia – której oddziaływanie na pracownika w ciągu 8 – godzinnego dobowego i i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie pracy , przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.

« Back to Glossary Index
Skip to content