Spalanie

Jest to złożony fizykochemiczny proces wzajemnego oddziaływania materiału palnego (paliwa) i powietrza (utleniacza) charakteryzujący się wydzielaniem ciepła i światła. Warunki zaistnienia spalania to obecność: paliwa (odpowiednia jego ilość), utleniacza (odpowiednie stężenie), źródła ciepła (dostarczenie początkowej ilości energii), obecność wolnych rodników – wywołująca określone reakcje łańcuchowe.

« Back to Glossary Index
Skip to content