Środki ochrony indywidualnej

Są to urządzenia lub wyposażenie przeznaczone do noszenia lub trzymania przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą ilością zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo, zdrowie i życie.

« Back to Glossary Index
Skip to content