Środki ochrony zbiorowej

Są to środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi (w tym pojedynczych osób) przed istniejącymi niebezpieczeństwami i czynnikami szkodliwymi występującymi w środowisku pracy. Środki ochrony zbiorowej to rozwiązania techniczne stosowane w pomieszczeniach produkcyjnych, urządzeniach i maszynach.

« Back to Glossary Index
Skip to content