Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy

Wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy to wypadek któremu uległ pracownik: – w czasie trwania podróży służbowej w okolicznościach innych niż dla wypadku przy pracy, chyba że wypadek został spowodowany postępowaniem pracownika, które nie pozostawało w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań – podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony – przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

« Back to Glossary Index
Skip to content