11 lutego 2021

Szkolenie okresowe dla służby BHP

Szkolenie okresowe bhp pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany m.in. brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym (art. 211 Kodeksu pracy).

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (art. 2373 Kodeksu pracy).

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

Program szkolenia

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP).
 2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy.
 3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.
 5. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.
 6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych).
 7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka.
 8. Nowoczesne metody pracy służby bhp.
 9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

Założenia organizacyjne

Termin szkolenia: 15 – 18 marca 2021 r.

Miejsce realizacji szkolenia: szkolenie w formie zdalnej.

Cena szkolenia: 470 zł /os.

Szkolenie może być zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego.

Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego otrzymują materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (szczegóły do uzgodnienia z organizatorem szkolenia).

Cena szkolenia obejmuje:

 • przeprowadzenie szkolenia zgodnie z przyjętym programem, w oparciu o sprawdzonych wykładowców, materiały i pomoce dydaktyczne,
 • sporządzenie dokumentacji szkoleniowej,
 • wydanie zaświadczeń po zakończonym szkoleniu.

Podstawa Prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860).

Wśród wykładowców:

Mgr prawa, specjalista, praktyk i ekspert specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa technicznego z dużym doświadczeniem zawodowym. Absolwent wyższej uczelni na kierunku prawa, posiadający 10-tni staż pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Obecnie wspólnik w kancelarii adwokackiej. Ponadto czynny szkoleniowiec, prowadzący ok. 300 godzin szkoleń rocznie w tym gł. z zakresu szeroko rozumianej tematyki prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkoli dla największych firm w kraju, tj.: Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., KGHM S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Grupy Żywiec S.A., Tauron Polska Energia S.A. i inne.

Usług naszych nie traktujemy schematycznie i szablonowo, lecz każdorazowo podchodzimy do nich w sposób indywidualny. Gwarantujemy wykonania szkolenia z najwyższą starannością i pełnym zaangażowaniem.

Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zainteresowane tą formą szkolenia osoby, firmy i instytucje prosimy o kontakt.

Osoba odpowiedzialna za szkolenie:

Magdalena Perz

  + 48 881 234 273
 


Ramowy program szkolenia okresowego pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

LpTemat szkoleniaLiczba godzin
zajęć teoretycznych
(wykładów)*)
Liczba godzin
zajęć praktycznych
(ćwiczeń)*)
1Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
a) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.
5
2Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy2
3Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.5
4Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.4
5Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:
urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne,
urządzenia zabezpieczające,
środki ochrony indywidualnej.
2
6Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych).22
7Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka.2
8Nowoczesne metody pracy służby bhp2
9Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.
12
10Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.1
11Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.2
Razemmin. 284

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Skip to content