Fizjologia pracy

Nauka wchodząca w skład fizjologii człowieka zajmująca się badaniem wpływu pracy wykonywanej przez pracownika na jego cały ustrój oraz na funkcjonowanie jego poszczególnych organów i układów.

« Back to Glossary Index
Skip to content