Ocena ryzyka zawodowego

Jest to proces analizowania ryzyka zawodowego i wyznaczenie jego dopuszczalności. Celem oceny ryzyka zawodowego jest umożliwienie pracodawcy podjęcia odpowiednich kroków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy zatrudnionych w firmie pracowników. Pracodawca musi dążyć do ograniczenia ryzyka do poziomu najniższego, jaki można osiągnąć w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony. Proces oceny ryzyka zawodowego polega na przewidywaniu jakie szkody (urazy, schorzenia) i jak często mogą spotkać pracownika zatrudnionego na danym stanowisku pracy, oraz zaplanowaniu, co trzeba zrobić, aby ich uniknąć.

« Back to Glossary Index
Skip to content