26 marca 2020

Szkolenia interpersonalne

Proponujemy Państwu szkolenia interpersonalne dla pracowników i kadry kierowniczej według poniższej tematyki

Coaching i szkolenia rozwijające kompetencje osobiste i społeczne
Coaching czyli zarządzanie przez relacje
Wzmacnianie efektywności pracy – zarządzanie czasem, komunikacja interpersonalna
Resilience – wzmacnianie odporności psychicznej w profilaktyce stresu i wypalenia zawodowego

Szkolenia realizowane są przez doświadczonych pedagogów pracy, doradców zawodowych i personalnych, pracowników socjalnych, licencjonowanych praktyków Polskiego Instytutu NLP w Warszawie, licencjonowanych specjalistów Testu Obrazkowego Zawodów M. Achtnicha w Instytucie Charakterologii we Wrocławiu. Organizator i prowadzący szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, autoprezentacji, obsługi klienta, zarządzanie stresem dla pracowników i pracodawców. Wśród naszych wykładowców znajduje się między innymi autorka projektu dla NB Polska VELUX. Warszawa 2008r. pt. “Zwiększenie samoświadomości o zagrożeniach w pracy”. NAGRODA III STOPNIA w konkursie “Nagroda za Dobrą Praktykę” przyznaną przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie.

Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie papierowej i multimedialnej, a po odbytym szkoleniu Certyfikat ukończenia danego modułu.

Preferowana ilość uczestników w grupie 15-18 osób.

Terminy, ceny oraz miejsca szkoleń ustalane są indywidualnie zgodnie z preferencjami zamawiającego.

Skip to content